سامانه تاکسی الکترونیک با امکان پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

سیستم های مدیریت ناوگان تاکسیرانی و تاکسی سرویس آناد با استفاده از تکنولوژی GPS و GPRS و نمایشگرهای داخل خودرو ارتباط لحظه به لحظه میان خودرو و مرکز کنترل را ایجاد می کند و با استفاده از راه حل های پایش و مدیریت یکپارچه باعث ارتقا سطح خدمات رسانی از شيوه محلي و در مقیاس كوچك به شيوه مدرن و قابل کنترل در مقياس بزرگتر(استاني،كشوري و حتی ملی) شده است که در نهایت موجبات رضایتمندی عمومی مشتریان،تاکسی رانان و مدیران سازمان های تاکسی را فراهم کرده است.

سیستم اسپاساک شامل یک کنسول LCD در داخل خودرو به همراه متعلقات و نرم افزار مربوط و نیز مجموعه website و نرم افزار تحت شبکه قابل بارگزاری بر روی server های مختلف در اختیار اپراتور به منظور پایش ،کنترل و گزارش گیری خواهد بود، کلیه وقایع از لحظه ای که مسافر سوار تاکسی شده تا لحظه ای که به مقصد مورد نظر می رسد به صورت اتوماتیک کنترل وهدایت می شود.

سیستم اسپارتان شامل یک کنسول LCD در داخل خودرو به همراه متعلقات و نرم افزار مربوط و نیز مجموعه website و نرم افزار تحت شبکه قابل بارگزاری بر روی server های مختلف در اختیار اپراتور به منظور پایش ،کنترل و گزارش گیری خواهد بود ، کلیه وقایع از لحظه ای که مسافر با سازمان تاکسی سرویس تماس گرفته و در خواست تاکسی می نماید تا لحظه ای که خودرو سرویس دهنده به جایگاه ابتدایی خود بر می گردد،به صورت اتوماتیک و در صورت نیاز با دخالت اپراتور مدیریت می شود.


چاپ   ایمیل

Related Articles