سامانه مدیریت پسماند و نخاله ساختمانی

مرکز کنترل سيستم، شامل کنسول تعاريف، کنسول تجميعي، کنسول مالي و داشبورد مديريتي مي باشد. اين مرکز که عموما در مراکز سازمان پياده سازي مي گردد وظيفه نظارت و مديريت سيستم را به عهده دارد.

کنسول تجميعي يک نمايشگر بزرگ (معمولا 40 اينچي) مي باشد که وضعيت موجود ناوگان را با استفاده از علائم تصويري به نمايش مي کشد. کنسول تعاريف در واقع نرم افزار مديريت خودروها بوده و پرونده هاي رانندگان در آن بايگاني گشته و گزارشات سيستم از طريق اين بانک اطلاعاتي ميسر مي گردد. کنسول مالي سيستم نگاه دارنده پرونده مالي رانندگان بوده و تمامي مراودات بانکي مربوط به پرداختهاي رانندگان و خريد پته از طريق اين کنسول اجرا مي گردد. داشبورد مديريتي امکاناتي را که يک مدير سازمان نياز دارد به صورت کاملا ساده در اختيار مديران قرار مي دهد.


چاپ   ایمیل

Related Articles